Fun Fatale

Ojedinělý mezinárodní festival současného cirkusu, na němž se představí pouze ženy. Nejde však o feministickou akci, Fun Fatale chce pouze poskytnout prostor ženským performerkách a tím kompenzovat subtilnost takového prostoru v minulosti. Pohyb ženského těla je inspirací, do publika proto zveme nejen ženy, ale i muže - a ty vlastně především. Představí se Vám hlavně sólistky a menší soubory v inscenacích, které hledají nové formy pohybového umění. Kukátko do opery můžete nechat doma, u nás sedí všichni blízko.


A unique international festival of contemporary circus in which only women perform. It is not a feminist action, Fun Fatale wants only to provide scene for women performers and thus compensate for the subtlety of that space in the past. Female body movement is an inspiration, so we invite also men to the audience - and especially those actually. You will see mainly solos and smaller ensembles in productions that seek new forms of the art of movement. You can leave your opera glasses at home, because everybody in our theatre sits close.

Fun Fatale Facebook