KD Mlejn, o. p. s.
Kovářova 1615/4
155 00 Praha 5
http://mlejn.cz

Divadlo DIOD
Tyršova 12
58601 Jihlava
https://www.diod.cz


A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2
811 05 Bratislava
Slovenská republika
https://a4.sk

BURANTEATR z.s.
Kounicova 686/22
602 00 Brno
http://www.buranteatr.cz