Festival ženského nového cirkusu Fun Fatale

Czech (CS)English (UK)

Co je to nový cirkus?

 

Nový cirkus je v současné době především velmi diskutovaným uměleckým žánrem. Jeho neodmyslitelnou součástí je artistika, tedy jakási koordinační dovednost. Po estetické stránce je cirkusu vlastní určitá bizarnost, rituál, emoce, sny… Nový cirkus je i divadlem, neboť dochází ke komunikaci umělce, interpreta (často v jedné osobě) a diváka.
 
V současné době dochází ve všech uměleckých sférách k přesahům a nový cirkus je toho zářným příkladem. Cirkus sám o sobě je již kombinací několika uměleckých složek. Tradiční cirkus je však kombinací z toho důvodu, že neváhá využít čehokoli, aby ohromil diváka. Nový cirkus hledá v této nabídce a vybírá si. V reakci na aktuální trendy a proměny v rámci společnosti a její kultury dnes většina uměleckých disciplín přejímá prostředky jiných druhů umění a tak vznikají interdisciplinární projekty, tzv. cross-over. Inspirace přichází také s novými objevy v oblasti techniky, ať už vizuální a zvukové efekty vytvářené různými přístroji nebo pro cirkus často využívané motorové navijáky dimenzované na člověka v pohybu atd...
 
Nový cirkus považujeme tedy za druh divadla, který usiluje o totálnost, o vytváření děl harmonicky spojujících všechny druhy umění. Nový cirkus oproti tradičnímu se však snaží v této nekoordinované melanži artistických disciplín, pohybů, obrazů i zvuků najít řád a vytvářet komplexní díla. A proto se zaměřuje na princip, ať už divadelní, pohybový, výtvarný nebo jakýkoli jiný. Inklinuje k jednoduchosti a jednotnosti. Nový cirkus oproti cirkusu tradičnímu pracuje s dramaturgií.
Vzhledem k množství a rozmanitosti výrazových prostředků je spektrum inscenací opravdu široké. Na jedné straně stojí inscenace zaměřené spíše na estetiku pohybu , stylem spíše taneční či výtvarné. Na druhé straně spektra najdeme inscenace s poměrně konkrétním příběhem ztvárněným herecky, ať už pantomimicky nebo s mluveným slovem. První se zmíněných jsou v podstatě  abstraktní kusy, které navozují divákovi náladu, emoce a popichují jeho představivost, díky které na základě své zkušenosti si i v abstraktním obrazu dokáže najít svůj vlastní výklad a tvar něčeho konkrétního. Takový typ inscenací v České republice není úplně běžný, neboť u nás není žádná cirkusová škola, tudíž naši cirkusoví umělci nemají tak dokonale propracovanou techniku artistiky. Proto využívají spíše divadelních prostředků a tak u nás vznikají inscenace blížící se opačnému pólu tohoto spektra. Tyto kusy využívají dramatické principy. Inscenace se zakládají na dramatické situaci a příběhu, který je zpravidla velmi jednoduchý. Zajímavé pak je, jakým způsobem je vyprávěn.
 
Mezi těmito dvěma extrémy je však velké množství mezifází. Nedá se tedy přesně říci, jak nový cirkus vypadá, navíc je tato forma stále živá a v neustálém vývoji, takže kdo ví, jak bude vypadat za pár let.

 

Parnerské weby

 

www.mlejn.cz  l  www.vzdusna-akrobacie.cz  l  www.cirkusmlejn.cz